Logistiek moet voor de aanbesteding al een rol spelen

Net als de wetenschap zijn ook bedrijven en overheden volop bezig met het onderwerp bouwlogistiek zo bleek afgelopen vrijdag tijdens het symposium Logistiek in de bouw. Vier aansprekende voorbeelden van bouwlogistiek in binnenstedelijke gebieden passeerden de revue.

Zo legde Harry Hofman van Strukton uit dat de CO2-prestatieladder van het bedrijf de aanleiding vormde om bij de bouw van de nieuwe OV Terminal in Den Haag met ketenpartners als VBI en Mebin nauw samen te werken op het gebied van logistiek. "Bij dit project zijn we in de tenderfase al gaan nadenken hoe we de logistiek naar en van de bouwplaats kunnen optimaliseren. Noodzakelijk als je nagaat dat er bij dit project twintig tot dertig trucks per uur op de bouwplaats hun spullen kwamen afleveren. Wachttijden hebben we weten te voorkomen door nauwer af te stemmen met onze toeleveranciers. De ketenaanpak heeft geleid tot minder sluitvrachten, betere beladingsgraad van vrachtwagens en minder beschadiging van producten omdat we de opslag van de goederen beter geregeld hadden."

Dymph Hoffmans van de gemeente Utrecht ging aansluitend in op de bouwbuffer die recentelijk aan de rand van de stad is ingesteld om het centrum van de domstad leef- en bereikbaar te houden. Vrachtwagens moeten in deze buffer wachten voordat ze naar de bouwplaats mogen rijden. "Deze oplossing is bittere noodzaak want de bouwlocaties zijn klein in de stad en de 'euro's' dwingen ons om samen met de bouwers innovatief te zijn. De buffer heeft al geleid tot minder transportbewegingen in de stad en op de bouwplaatsen."

Harold Wind van Ballast Nedam hing zijn presentatie op aan de vraag of een bouwer moet optreden als logistiek dienstverlener? "Wel degelijk want als bouwer doen we al veel aan logistiek. "We geven sturing aan de keten. Daarom is het belangrijk om het logistieke aspect in alle fasen van onze projecten mee te nemen en dit te organiseren." Een goed praktijkvoorbeeld hiervan was volgens Wind het project 'Jubi', de huisvesting voor de ministeries van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in Den Haag. "Bij de bouw hadden we op het logistieke traject twintig functionarissen zitten. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een overslagpunt niet ver van de bouwplaats."

DHL Supply Chain Benelux is sinds twee jaar actief als logistiek dienstverlener voor bouwprojecten in Nederland. "In het Verenigd Koninkrijk zijn we al tien jaar actief bezig met het managen van logistieke ketens in de bouw. Logistiek in de bouw is namelijk in de basis niet veel anders dat de logistiek van een tv-toestel", stelde Alfredo Molin van DHL Supply Chain. Volgens Molin heeft de crisis er toe bijgedragen dat een partij als DHL Supply Chain steeds actiever wordt binnen de bouwlogistiek met activiteiten als consolidatie, pre-fabricage en delivery management. "We zijn geen transporteur maar zijn vooral bezig met het managen van logistiek stromen binnen de bouwketen. Door onze ervaringen in andere sectoren zijn we in staat om een aan de crisis onderhevige sector als de bouw anders en efficiënter te organiseren."

Informatie delen is volgens Molin cruciaal bij een efficiënte bouwlogistiek. "Wij meten alles wat er in een supply chain gebeurt want meten is weten en een dashboard zoals wij die hebben past daar perfect binnen." Na twee jaar bouw constateert Molin dat het onderwerp logistiek bij bouwers in Nederland vaak te laat een onderwerp van discussie wordt. "Voordat het aanbestedingstraject begint moet al nagedacht worden over logistiek want dan ben je ook als aannemer goed in staat om in te spelen of de duurzaamheids- en efficiency-eisen van een opdrachtgever.