Duurzame Bouwlogistiek Amsterdam

MINDER TRANSPORTBEWEGINGEN, MEER DUURZAAMHEID DOOR SAMENWERKING IN AMSTERDAMSE BOUWLOGISTIEK

Door de te vervoeren goederen van verschillende leveranciers buiten de stad gebundeld via de grachten naar de verschillende binnenstedelijke bouwplaatsen te brengen, reduceer je het aantal transportbewegingen in de binnenstad. Deze efficiënte samenwerking over de gehele bouwlogistieke keten vermindert de hinder voor bewoners en bezoekers van de stad. Het levert bovendien een duurzame bijdrage aan het oplossen van de slechte bereikbaarheid en het verbeteren van de luchtkwaliteit van de Amsterdamse binnenstad. Veranderingen in de bouwlogistiek zijn hard nodig. Een op de drie vrachtwagens heeft een bouwplaats als bestemming, maar afstemming is vaak ver te zoeken. Naast de hoge kosten die dit oplevert, is ook de hoge belasting van het milieu door fijnstof en stikstofoxiden in binnensteden een reden om hier iets aan te doen.

Duurzame bouwlogistiek Amsterdam
TNO onderzoekt met 8 kleine en middelgrote bedrijven uit de logistieke sector en de bouwsector de positieve effecten van een samenwerkingsverband op duurzaamheid, leefbaarheid in de binnenstad en efficiëntie. Onder de naam DBA (Duurzame Bouwlogistiek Amsterdam) wordt onderzocht welke positieve effecten voor deelnemende bedrijven, opdrachtgevers en de Amsterdamse binnenstad gerealiseerd kunnen worden. Onder duurzaamheid wordt hier verstaan bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit als pijlers van een kwalitatief hoogwaardige omgeving voor bewoners en bezoekers van een stad.

Nog veel te winnen
Vooral in de bouwlogistiek is op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie nog veel te winnen. Daarom bekijken een aantal bedrijven onder leiding van TNO hoe samenwerking over de gehele bouwlogistieke keten hieraan kan bijdragen met als voorbeeld een renovatieproject in de binnenstad van Amsterdam, aan de Singel. Dit moet de basis leggen voor een praktijkpilot in 2014, waarin concrete oplossingen worden toegepast en beoogde voordelen daarvan worden benut. Goederenbundeling buiten de stad en schoon vervoer over water of met elektrische aandrijving naar de bouwplaats zijn de centrale elementen van de samenwerking die voor een vermindering van bouwverkeer in de binnenstad zorgen.

Partners
Aan het project onder leiding van TNO nemen de volgende bedrijven deel: Sleepdienst en dekschuitenverhuur Blom B.V., Transportbedrijf Combex-CenS bv, H.Blom en Zonen Recycling, IJbouw, Rotim Steenbouw, Van Keulen Hout en Bouwmaterialen, TransMission en Woud Wormer. Vanuit de gemeente Amsterdam neemt het programmabureau luchtkwaliteit (Dienst IVV) deel aan het samenwerkingverband DBA, om waar mogelijk, barrières weg te nemen op het vlak van regelgeving. Ook het innovatiecentrum Syntens is als een van de initiatiefnemers van het project nauw betrokken bij de uitvoering van het project.

Zie hier het eindrapport van dit project.