Missie

Het realiseren van een economisch en duurzaam bouwproces dat alleen kan worden bereikt door significante verbeteringen (>20%) te initiëren door procesinnovaties. Procesinnovaties gaan over het waarmaken van significante veranderingen in het bouwproces; Door aantoonbaar te maken dat een >20% Slimmer, >20% Efficiënter en >20% Duurzamer bouwproces in 2020 is bereikt.

Dit kan alleen bereikt worden door structurele en systematische aanpak van alle partijen in de keten. Dit zijn opdrachtgevers, aannemers, producenten, handelaren en transporteur. Dit effect wordt bereikt als partijen in de keten hun ambities met elkaar afstemmen, processen en werkwijzen integreren en gedragsverandering stimuleren en waarderen. Deze ambitie geldt voor het bouwproces in B&U en GWW (nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud)