4C Control Tower toepassingen voor bouwlogistiek

In een eerder TKI-toeslag project “4C in de bouwlogistiek” werd in de praktijk onderzocht wat het effect van 4C kan zijn in de bouwlogistiek. De resultaten zijn indrukwekkend te noemen. In de proeftuinen werd een reductie van 69% minder vervoersbewegingen behaald. In dit nieuwe innovatiecluster wordt opvolging gegeven aan dit project. Nieuwe concepten voor bedrijfsoverstijgende ketenregie en distributie worden verder onderzocht en toegepast in nieuwe proeftuinen. Verder wordt er een 4C control tower in de praktijk toegepast en BIM (een geïntegreerde database met alle informatiecomponenten behorend bij een bouwwerk) wordt gekoppeld aan logistieke informatie en rekenmodellen. De kennis en ervaringen uit deze activiteiten worden gedeeld in de community van “Logistiek in de Bouw”.

Partners in dit project zijn: TNO, TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam,  Volker Wessels, Dura Vermeer, Waal Bouw, Van Wijnen,  Scholtens Groep, Transport logistiek Nederland en Bouwend Nederland.

Onder producten vindt u producten welke tijdens het project tot nu zijn opgeleverd