Onderzoek

Het Platform Logistiek in de Bouw heeft 5 thema’s waar onderzoek op gericht is, namelijk:

  • ICT (BIM) en logistiek;
  • Business modellen;
  • Prestatie indicatoren;
  • Regelgeving en contractering;
  • Out of the box bouwen/ concepten.

Onderzoek vanuit Logistiek in de Bouw vindt voornamelijk plaats door onderzoekers met de ondersteuning van met name studenten. Bedrijven en kennisinstellingen worden gekoppeld voor het onderzoeken van vragen van bedrijven. Op het weergegeven schema zijn de verschillende soorten opdrachten weergegeven. De eerste twee kolommen geven de kwartalen en het moment waarop idealiter de opdracht geformuleerd zou zijn. De overige vier kolommen geven de studiejaren aan die bij de kennisinstellingen zijn. In de matrix zijn de verschillende type studentprojecten gedefinieerd.

Heb je interesse in een onderzoeksproject dat uitgevoerd kan worden via Logistiek in de Bouw, vul dan het bijgevoegde opdrachtformulier in en stuur dit per mail naar info@logistiekindebouw.nl.