Producten 4C

In het project 4C in bouwlogistiek worden verschillende producten opgeleverd die voortkomen uit onderzoek bij bouwplaatsen (proeftuinen). Hieronder zijn deze producten te vinden en via de links te downloaden. 


Symposium 2016 "bouwlogistiek anno 2016"
Deze bijeenkomst is gehouden op 28 juni 2016 bij Connekt, Delft. De hoge opkomst (90 deelnemers) en de geanimeerde discussies tijdens de bijeenkomst geven aan dat het onderwerp bouwlogistiek leeft binnen de bouwsector. Hieronder kunt u de presentaties downloaden.


Presentaties ''4C in bouwlogistiek'' symposium 2015
Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn presentaties gegeven over 4C in bouwlogistiek. Deze presentaties zijn hieronder te downloaden.


Beschrijving bouwlogistieke controltower
Het doel van dit rapport is het definiëren van een bouwlogistieke controltower en het opstellen van een kader waarbinnen de afstemming en informatievoorziening plaatsvindt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een controltower is een regiecentrum van waaruit verschillende logistieke ketens gezamenlijk gecoördineerd worden. De Bouwlogistieke controltower richt zich op afstemming in de bouwlogistieke keten, waarbij de focus ligt op een aantal gekozen proeftuinprojecten. 

Het rapport beschrijft een ideaalbeeld met betrekking tot de afstemming in de bouwlogistieke processen door middel van een controltower. Hierin worden de bouwlogistieke processen dynamisch aangestuurd met toepassing van een verregaande vorm van informatie-integratie en geavanceerde informatie-technologische toepassingen. Dit ideaalbeeld is niet direct te realiseren.  Een nu wel realiseerbare controltower heeft een statische vorm, waarbij de controltower een informatie-hub is waarin met name prestatiemeting en monitoring wordt verzorgd. 

Zie hier het rapport


Prestatie indicatoren voor bouwlogistiek
De proeftuinen Trip in Utrecht en Hotel Amstel Kwartier in Amsterdam pasten vernieuwingen toe in de bouwlogistiek en het consortium heeft deze vernieuwingen tijdens de realisatiefase gemonitord. Er werd gemonitord op basis van een aantal Key Performance Indicatoren (KPI’s). Dit rapport geeft aan welke KPI’s gemeten zijn en geeft een procedure over hoe de metingen zijn uitgevoerd.

Voor het meten van KPI’s bestaat al een geüniformeerd model: Supply Chain Operations Reference Model, kortweg SCOR-model. Dit SCOR model gaat uit van 5 attributes met KPI’s daarbinnen: Reliability, Responsiveness, Agility, Costs, Assets. Opvallend is dat binnen dit model nog geen milieu attribute bestaat.

Het consortium heeft geinventariseerd welke KPI’s de projectteams wilden meten op de twee proeftuinen. Uit deze inventarisatie kwam een zeer lange lijst van wel meer dan 80 prestatieindicatoren. Het was onmogelijk en ook niet wenselijk om alle prestatieindicatoren te monitoren. Daarom geeft dit rapport een selectie van KPI’s welke het consortium op de proeftuinen heeft gemeten.

Om conclusies te kunnen trekken over de (bouw)logistieke vernieuwingen in de praktijk meten de proeftuinen in hoeverre de (bouw)logistieke vernieuwingen effect hebben op het verminderen van bijvoorbeeld voertuigkilometers en kosten.

Zie hier het rapport


Samenvattingen uitgevoerde studentonderzoeken
Voor 4C in bouwlogistiek wordt bij de bedrijven veel onderzoek uitgevoerd door studenten. Van deze onderzoeken worden samenvattingen gemaakt om van de kernbevindingen te kunnen leren. Download hier de samenvattingen.