Logistiek in de Bouw

Het samenwerkingsverband Logistiek in de Bouw gaat de uitdagingen in het (logistieke) bouwproces aan. Uitdagingen zoals zorgen dat alles op de bouwplaats gestroomlijnd verloopt en dat aannemers, onderaannemers en leveranciers meer, eerder en beter met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Maar ook dat de inkoop en aanvoer van bouwmaterialen sneller en zonder belemmeringen plaatsvindt. Hierbij rekening houdend met duurzaamheid, milieueisen, overlast in de binnenstad en bouwlocaties op postzegelformaat met weinig of geen ruimte voor opslag van bouwmaterialen, allemaal factoren die de denk- en werkwijze van de sector (moeten) gaan veranderen. De partners in het samenwerkingsverband geven de ondernemers een duwtje in de goede richting door de veranderingen duurzaam in te richten en de kennis over bouwprocessen te verbreden, verdiepen en verder te ontwikkelen.