Welkom

In de bouwsector valt nog zoveel te winnen. En dan gaat het niet over een groei in de bouw. Nee, de uitdagingen liggen in het (logistieke) bouwproces zelf. Zoals zorgen dat alles op de bouwplaats gestroomlijnd verloopt en dat aannemers, onderaannemers en leveranciers meer, eerder en beter met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Maar ook dat de inkoop van bouwmaterialen sneller plaatsvindt. Dat de aanvoer van bouwmaterialen zonder belemmeringen plaatsvindt, zonder oponthoud en met zoveel mogelijk volle vervoersmiddelen. Het zijn maar een paar redenen waarom een aantal partijen een paar geleden heeft besloten om uit de eigen vertrouwde omgeving te kruipen en gezamenlijk het Platform Logistiek in de Bouw op te richten. Bouwen doe je immers samen, was en is de gedachte.

Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw sector achter in de logistieke vooruitgang. Het conservatieve bouwen leverde in het nabije verleden ook genoeg op, dus waarom zou je je druk maken over de logistieke deskundigen die schande spraken over de enorme inefficientie in de bouw. Maar de tijd is al een aantal jaren aan het veranderen. Met de crisis, de verschuiving van de bouw naar de binnensteden en opdrachtgevers die kritischer worden, wordt de druk voor de bouwsector om anders te gaan werken alleen maar groter. Duurzaamheid, milieueisen, overlast in de binnenstad, bouwlocaties op postzegelformaat met weinig of geen ruimte voor opslag van bouwmaterialen, allemaal factoren die de denk- en werkwijze van de sector (moeten) gaan veranderen. Heel geleidelijk dringt het besef van noodzakelijke verandering door en leren de partijen in de bouw, incluis de logistiek dienstverleners, van andere sectoren waar de logistieke optimaliseringslag al jaren geleden werd ingezet.

De partners in het Platform Logistiek in de Bouw proberen de ondernemers hierbij een duwtje in de goede richting te geven door de veranderingen duurzaam in te richten, de kennis over bouwprocessen te verbreden en te verdiepen en verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om aannemers, handelaren, fabrikanten of transportondernemers, iedereen is vertegenwoordigd in het platform.

Het platform bestaat uit de kennispartijen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, TNO en TU Delft; de branchepartijen Bouwend Nederland, EVO en TLN; de overheden Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat.