Kennis

Door het uitvoeren van praktijk- en theoretischgericht onderzoek heeft het platform in de afgelopen jaren samen met bedrijven en overheden diverse kennisproducten opgeleverd. Deze kennisproducten staan hieronder kort beschreven.


Factsheet
De stand van Logistiek in de Bouw en het verbeterpotentieel is in kaart gebracht door Platform Logistiek in de Bouw. Van de feiten en cijfers is een factsheet Logistiek in de Bouw gemaakt. Hierin wordt onder een weergave gegeven van belangrijke parameters zoals beladingsgraad, bouwplaatsproductiviteit,  loonkosten, faalkosten, CO2 uitstoot, inkoop- en materiaal. Het besparingspotentieel wordt weergegeven bij toepassing van logistieke coördinatie in het bouwproces door toepassing van oplossingen zoals een bouwlogistieke hub, bouwticket en een logistiek uitvoerder.

Zie de factsheet hier.


Bouwlogistiek procesmodel
Om bouwlogistiek aan te sturen zijn er op verschillende niveaus en in verschillende stadia van het bouwproces beslissingen die genomen kunnen worden. Overwegend geldt, hoe eerder in het bouwproces rekening gehouden wordt met bouwlogistiek, hoe groter het verbeterpotentieel op bouwlogistiek gebied is. De te nemen maatregelen per stadium in het bouwproces zijn in een matrix uiteen gezet.

Zie het bouwlogistiek procesmodel hier.


Bouwlogistieke processen
Hiernaast is een schets van de bouwlogsitieke processen en hun samenhang weergegeven. Hierin staat aan de rechterkant van het plaatje de bouwkolom weergegeven, waarin globaal de processen: initiatief, ontwerp, aanbesteding, werkvoorbereiding, sloop, terreininrichting, grondwerk, ruwbouw, afbouw en gebruik en beheer zijn weergegeven. Aan de linkerkant van het plaatje staat het aanleverproces aan de bouwplaats weergegeven waarin de grondstofwinning, transport en productie zijn opgenomen. Bij de processen staan de fysieke processen, de communicatie en informatieprocessen en de financiële processen expliciet weergegeven. 


Best practices in bouwlogistiek
Deze rapportage geeft een overzicht van de best practices in bouwlogistiek op dit moment. De best practices die zijn beschreven zijn: Bouwlogistieke HUB, Logistiek transport coördinator, Bouwticket, Vervoer over water, Voorkeursnetwerk bouwverkeer, Innovatief bouwen, Clusteren personeelsvervoer, Afbouwbox

Van de best practice een korte beschrijving gegeven, wordt een voorbeeld gegeven van een uitwerking met daarbij de stakeholders, de kenmerken van het bouwproject, de kenmerken van de best practice en de lessons learned. 

Zie de rapportage met best practices hier.