Referentiebibliotheek

In het kader van Logistiek in de Bouw voeren we diverse projecten uit. Deze zijn verwerkt in een referentiebibliotheek. De referentiebibliotheek geeft op een gestructureerde wijze de toepassing en resultaten van logistieke maatregelen in bouwprojecten weer. 

Klik hier om de referentiebibliotheek te raadplegen.