Afspraken

Doel
De ondertekenaars willen met deze Green Deal de volgende doelen bereiken:

 1. Geven van handvaten voor de bedrijven en opdrachtgevers in de bouwsector hoe DLB succesvol kan worden gestimuleerd en structureel kan worden toegepast.
 2. Toepassing van DLB in minimaal 200 ‘losse’ projecten en tevens in minimaal 10 regionale projectengroepen van minimaal 3 projecten.
 3. De samenwerking in deze Green Deal wordt uitgebreid met collega- en ketenpartijen zodanig dat in 2020 50% van de markt werkt volgens de principes van DLB. In 2020 is er een gezamenlijke aanpak voor langjarige samenwerking aan realisatie van de ambities voor de periode 2020-2030. Na afloop van deze Green Deal is er een plan van aanpak voor langjarige samenwerking en nieuwe ambities voor 2020-2030.

Gezamenlijke inzet en acties
De ondertekenaars ondernemen de volgende gezamenlijke acties:

 1. Verkennen hoe de doelstellingen van de Green Deal zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd
 2. Stimuleren van samenwerking met andere overheden, organisaties en marktpartijen
 3. Langjarig duurzaam samenwerken en kennis delen
 4. Communicatie over resultaten
 5. Evalueren

Naast de gezamenlijke acties zijn er in de Green Deal ook acties geformuleerd, toegespitst op de diverse deelnemende sectoren:

 1. Opdrachtgevers
 2. Bouwbedrijven
 3. Handelsbedrijven, toeleveranciers en fabrikanten
 4. Transport- en logistiek dienstverleners
 5. Koepel-, netwerk- en brancheorganisaties
 6. Kennisorganisaties