Platform

Het Platform Logistiek in de Bouw is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen in de bouwlogistieke sector. Het platform bestaat uit de kennispartijen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, TNO, Universiteit Twente en TU Delft; de branchepartijen Bouwend Nederland, EVO en TLN en de overheden gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Volgens het Platform Logistiek in de Bouw en zijn consortiuminitiatiefnemers kunnen effectivi­teit, efficiency en duurzaamheid hand in hand gaan door middel van ketenlogistieke samenwer­king. Dit zorgt voor lagere directe kosten en tijdsbesparingen voor alle betrokken partijen in de keten. Hierbij valt onder meer de denken aan minder energieverbruik, minder verspilling van bouwtijd, bouwmaterieel en bouwmateriaal, efficiëntere inzet van capaciteit en planning, en verminderde indirecte (maatschappelijke) kosten zoals veiligheid/ongevallen, congestie en bouwvertraging in stedelijk gebied. 

Doelstelling
Het doel van het Platform Logistiek in de Bouw is als volgt geformuleerd:

''Samen met partijen in de bouwketen lange termijn oplossingen ontwikkelen op het gebied van duurzame, efficiënte en effectieve bouwlogistieke processen.''

Het doel wordt als volgt bereikt:

  • agendering van knelpunten gerelateerd aan bouwlogistiek;
  • bij elkaar brengen van partijen in de bouw ten behoeve van betere bouwlogistiek;
  • partijen in de bouw activeren tot samenwerken ten behoeve van betere bouwlogistiek;
  • bij elkaar brengen van bouwlogistieke verbeterinitiatieven uit de sector;
  • kennis over bouwlogistiek vergaren;
  • kennis over bouwlogistiek ontsluiten.

Hierbij gelden de volgende kanttekeningen:

  • Een efficiëntere logistiek is geen doel in zichzelf. Het gaat om de efficiëntie van de keten, het integrale bouwproces, verminderen van bouwtijd, beperken van maatschappelijke overlast en terugdringen van faalkosten;
  • Centraal staat het sturen op effectiviteit (tijd) en duurzaamheid en niet alleen efficiëntie (kosten).