SIA-RAAK

In de periode van 1 september 2011 tot 1 januari 2014 is het SIA RAAK MKB-onderzoek uitgevoerd. In de eindrapportage wordt in gegaan op de volgende aspecten:

  1. Uitgangssituatie, zoals gesteld in de aanvraag voor het project;
  2. Het proces dat is uitgevoerd op dat onderdeel toegelicht met mogelijke afwijkingen ten opzichte van de aanvraag;
  3. De resultaten uit dat proces.

Klik hier voor de eindrapportage.

Om de onderdelen waarop gereflecteerd wordt verder te onderbouwen zijn onderdeel specifieke bijlagen bijgevoegd. In de eindrapportage wordt naar de volgende bijlagen verwezen:

Klik hier voor een overzicht van activiteiten en bijdragen aan diverse projectonderdelen.
Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde onderzoeken.