Partijen

De Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw is ondertekend is door ruim 20 partijen uit de sector. De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie Duurzame Logistiek in de Bouw te Rotterdam op 2 oktober 2017.

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan het realiseren van een duurzame logistiek in de bouw en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2020 een reductie van 20% CO2-emissies en in 2030 een reductie van 40% CO2-emissies t.o.v. 1990 te bewerkstelligen.