Organisatie

Organisatie van het samenwerkingsverband
Er zijn twee operationele teams; de Stuurgroep (ook wel ‘Activeringsdenktank’) en het Programmabureau. Deze teams zorgen ervoor dat de koers wordt gezet én opgevolgd. Voor de uitwisseling van kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk en collectieve activiteiten stelt het programmabureau werkgroepen samen.