Amsterdam ondertekent Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

Amsterdam heeft flinke ambities op onder andere het gebied van duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bij de reconstructie van de kade op de Rechtboomssloot staat duurzaam bouwen met duurzame logistiek centraal. Om deze nieuwe manier van werken kracht bij te zetten, ondertekende op 10 januari 2019 wethouder Dijksma aan de kade van de Rechtboomssloot drie Green Deals.

Met de zogeheten Green Deals bundelen gemeente Amsterdam, Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun krachten om duurzame initiatieven in Amsterdam een stap verder te brengen. Met de ondertekening van de Green Deals: Duurzaam GWW 2.0, Het Nieuwe Draaien en Duurzame Logistiek in de Bouw zegt de gemeente Amsterdam toe te sturen op duurzaamheidswinst op bouwprojecten, het verminderen van de uitstoot van werktuigen op de bouwplaats en slimme bouwlogistieke oplossingen. Bij de werkzaamheden aan de Rechtboomssloot komen de drie Green Deals samen.

Wethouder Dijksma: “Amsterdam is voortdurend op zoek naar manieren om de bouwprojecten in de stad met zo min mogelijk overlast en zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Het project aan de Rechtboomssloot geeft de ambities van de gemeente weer hoe een bouwplaats er in de toekomst uit moet zien. Met het ondertekenen van deze Green Deals willen we duurzame initiatieven steeds meer ombuigen naar een standaard werkwijze.”

 

 

Duurzaam bouwen aan de Rechtboomssloot

In het centrum van Amsterdam wordt aan de Rechtboomssloot een kademuur vervangen. Bij de herstelwerkzaamheden hebben Rutte Wegenbouw en Van het Heck aannemers een innovatieve aanpak. Ze zetten emissieloze logistiek en materieel in. De aannemer maakt gebruik van circulair beton met een lage milieudruk en er wordt gewerkt met vrijwel alleen maar elektrische werktuigen. De bouwmaterialen worden via het water aangevoerd met een elektrische boot. Daardoor neemt de uitstoot van Co2 en andere broeikasgassen af. Ook heeft de omgeving door de inzet van elektrische machines veel minder last van geluidsoverlast.