Bereikbaar Nederland? Zorg voor slimme bouwlogistiek

De ondertekening van de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw op 2 oktober 2017 toont dat de ambitie om een efficiënte en duurzamere bouwlogistiek te bereiken gedeeld wordt door de koplopers in de bouwketen. Efficiënte bouwlogistiek hangt echter samen met maatschappelijke en economische belangen en met een goede samenwerking waardoor de juiste logistieke afstemming kan plaatsvinden. De beoogde resultaten zijn minder transporten en efficiënte transportbewegingen. Dit artikel is geschreven in navolging op artikel ‘Bouwlogistiek; succes door samenwerking’ (Civiele Techniek nr 3, 2016).

Bekijk hier het hele artikel.