Rijkswaterstaat: Meer innovatiekracht, samen met bedrijven en burgers

Rijkswaterstaat staat voor grote uitdagingen. Hoe gaan we om met verouderde wegen, extremer weer en nieuwe technologie? Hoe kunnen we het werk beter doen, op een duurzame, veilige en goedkope manier? Daarom investeert Rijkswaterstaat in innovaties. Op de Innovatie Estafette zijn ruim dertig innovaties aanwezig waaraan de organisatie een bijdrage levert.

Rijkswaterstaat geeft meer ruimte en richting aan innovaties, zegt Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat: "Wij zetten sterk in op slimme combinaties met markt- en kennispartijen. We maken gebruik van innovatiekracht van burgers en bedrijven, denken en doen met een integrale blik. Zo realiseren wij projecten met  draagvlak".

Dronkers: "Wij hebben de behoeften aan innovaties voor de periode 2015-2025 vastgesteld in de Innovatieopgave. Belemmeringen die het innoveren in de praktijk tegenhouden, halen we weg via het Beleidskader Innovatiegericht inkopen: in onze contracten geven we meer ruimte aan marktpartijen voor innovaties".

Rijkswaterstaat faciliteert goede innovatieve ideeën om verder te komen: van verkennen en ontwikkelen tot testen en invoeren. Marktpartijen krijgen hulp bij het zichtbaar maken van maatschappelijke baten en expertise verzamelen en er is eventueel medefinanciering.  Rijkswaterstaat wil beter presteren: in vijf jaar tijd 30 procent duurzamer, veiliger en goedkoper. Bovendien moet het gebruik van bestaande infrastructuur met 30 procent toenemen.

Innovaties

Enkele innovaties die aanwezig zijn op de Innovatie Estafette 2013.

Bouwverkeer beter organiseren
Bouwmaterialen vaker verzamelen en in één keer naar de bouwplek rijden, virtueel begeleid door een ICT-tool: het kan vaker maar gebeurt te weinig. Rijkswaterstaat, als grote opdrachtgever in de weg- en waterbouw, voelt zich mede verantwoordelijk voor het bouwverkeer, bijna een kwart van al het vrachtvervoer. Wie hier goed organiseert, maakt grote slagen bij het terugdringen van files en het verminderen van CO2/fijnstof. Rijkswaterstaat innoveert binnen het 'Platform Logistiek in de bouw', samen met marktpartijen en kennisorganisaties. Innovatie betekent dat de burger straks op veel plekken in het land minder hinder ondervindt. Marktpartijen kunnen vermijdbare kosten terugbrengen.

Multiwaterwerk
Dit project is een innovatieproject dat zich richt op de vervangingsopgave voor natte kunstwerken. Een nieuwe voorbeeldsluis bedenken voor schepen, maar die ook het water keert en bijvoorbeeld energie opwekt. De allianties binnen MultiWaterWerk.NL (bedrijven, kennisinstituten plus Rijkswaterstaat) zoeken een standaardsysteem voor een effectieve en efficiënte aanpak van de grootschalige vervanging van sluizen, overal in het land.

Fietspaden in beeld
Door samen te werken met andere partijen, is er nu een ’80% overzicht’ van het fietsareaal en de staat hiervan. De volgende stap is om in een pilotregio deze informatie aan te vullen op basis van crowd sourcing en data mining. Dat levert wegbeheerders over de knelpunten informatie op.  Daarmee kunnen zij wegsituaties voor burgers verbeteren.