Save the date: 30 oktober – duurzame bouwlogistiek

De bouwsector is de crisis voorbij, er zijn volop bouwprojecten, echter materiaal en mensen worden een schaarste. Daarnaast zijn veel bouwprojecten in stedelijk gebied. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er toch op tijd, efficiënt, zonder te veel hinder gebouwd kan worden. Welke rol speelt bouwlogistiek hierin en hoe duurzaam is het?

Tijdens het TKI congres duurzame bouwlogistiek op 30 oktober 2018 hoort u uit eerste hand over het hoe en waarom van duurzame bouwlogistiek. Duurzaam in de zin van minder emissies, maar ook duurzaam in de zin van hoe ziet de toekomst van bouwlogistiek eruit, wat is mogelijk en realiseerbaar.

4C Control Tower toepassingen voor bouwlogistiek
Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van het project ‘4C Control Tower toepassingen voor bouwlogistiek‘. Nieuwe concepten voor bedrijfsoverstijgende ketenregie en distributie zijn onderzocht en toegepast in nieuwe proeftuinen. Verder wordt er een 4C control tower in de praktijk toegepast en BIM (een geïntegreerde database met alle informatiecomponenten behorend bij een bouwwerk) wordt gekoppeld aan logistieke informatie en rekenmodellen.

Partners in dit project zijn ondertekenaars van de Green Deal: TNO, Universiteit Twente, Dura Vermeer, Hogeschool van Amsterdam, Transport logistiek Nederland en Bouwend Nederland samen met Hogeschool Utrecht, Volker Wessels, TU Delft, Waal Bouw, Van Wijnen en Scholtens Groep.

Nadere informatie volgt
Agenda: Deze volgt begin september
Doelgroep: aannemers, opdrachtgevers, omgevingsmanagers, leveranciers en logistiek dienstverleners in bouwlogistiek.
Locatie: Transport en Logistiek Nederland, Zoetermeer
Om 14:00 uur start het congres (inloop vanaf 13:30) en om 17:30 sluiten we af met een netwerkborrel.