Congres Slimme bouwlogistiek - een terugblik

Met het sluiten van een ‘Green Deal’ staat het thema bouwlogistiek volop in de belangstelling. Tijdens het congres Slimme Bouwlogistiek van TNO in de TU in Delft toonden Dura Vermeer, Van Wijnen en VolkerWessels toonden aan hand van praktijkcasussen hoe zij in de praktijk bouwlogistiek bij binnenstedelijke bouwprojecten organiseren. Belangrijk uitgangspunten zijn inzetten op ketensamenwerking en de opzet van bouwhubs.

Aan het einde van het congres werd geconcludeerd dat er al veel is gebeurd op het vlak van bouwlogistiek maar ook dat er nog veel meer moet gebeuren. Lees hier een samenvatting van de dag.