Van omgeving naar efficiënte logistiek in de bouw

De gemeente Rotterdam heeft een publicatie opgesteld waarin Logistiek in de Bouw is geschreven vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Hierbij is het doel om te onderzoeken op welke wijze de opdrachtgever haar bijdrage kan realiseren om efficiënte bouwlogistiek in projecten in de GWW-sector en vastgoedsector te verkrijgen. In dit document komen verschillende onderdelen aan bod die hiermee samenhangen.

De publicatie is hier te lezen.
De bijlagen bij de publicatie zijn hier te lezen.